• Analys & behandling

Analyser och behandlingar

Anamnes

Alla symptom behöver beaktas
Mätningar i all ära men den riktiga sanningen är vad vi själva känner. Var i kroppen, lite eller mycket, sälan eller hela tiden. Analyser med olika metoder har vi sedan för att verifiera det vi känner. Analyser kan även visa sådant vi ännu inte känner. Så dessa behövs också. 

För att få reda på vad som är problem eller inte, gör vi en så kallad anamnes. Det är en berättelse hur du upplever din situation. För att förenkla det har vi ett formulär för detta. Där är frågor som vi vill veta utifrån ett funktionellt fokus. Frågorna ligger på en egen hemsida som du når med knappen här nedan. 

För att fylla i frågorna registrerar du dig på sidan och sedan fyller du i frågorna. Mer instruktioner finns på sidan. 

Följer vi bristande funktion kan vi hitta orsaker till symptom. Det är kroppens metod att tala om  för sinnet att något är fel och behöver hjälp.

 • Gör det ont i musklerna vet vi bäst själva, eller att det tar emot när vi rör oss. Båda är svåra att mäta så då är beskrivningen viktig. 
  Orsaker kan vara för lågt pH-värde eller att matsmältningen fungera lite dåligt. 
 • Tröttheten kan vara oändlig oavsett hur mycket man sover. Det går inte att mäta så det är en viktig symptom att få reda på. 
  Vi kan i analysen se hur det är med järn, B12 och hur binjurar klarar sin uppgift. 
 • Magen protesterar när vi äter viss föda. Det kan finnas en intolerans, men vilken?
  Kanske för lite med zink, eller att någon tuggar maten för dåligt?  
   

Bilder från mikroskopet

I mikroskop med förstoring på 40 ggr ser vi hur bloddroppen koagulerat. Det är en analysmetod som är väl sprid över världen. Det finns flera olika metoder att titta i blod med mikroskop. Vi använder oss av torblodsanalys.

Vid koaguleringen är ett stort antal ämnen med i processen. Saknas det eller är det något för mycket ger det olika bild. Bilden tolkas tillsammans med personens upplevda hälsa, anamnesen. Utifrån dessa indikationer kan förslag till förändring föreslås.

Indikation: Kalciumläckage

Vit ekerbildning ut från centrum. Den bilden tolkas som att det sker ett läckage av kalcium från cellerna ut i blodet. Förhöjd halt av kalcium i blodplasman kan ske på grund av lågt pH-värde. Tecken på detta är bland annat mineralobalans och försurning, vilka kan ge benskörhet, nedsatt njurfunktion, ledbesvär, migrän med flera symptom.

Indikation: Blodtoxicitet

Tecken på orenheter i blodet. Mörk (grå-svart) färgning i regel bunden i centrum på provet, leverns Fas1. Ibland i periferin, leverns Fas2. Leverproblem kan ge allergier och överkänsligheter. Beaktas inte som en sjukdom men kan ge arbetsamma symptom. Kan till exempel ge stressade och känsliga slemhinnor. 

Indikation: Försvagad färgbindning
Gråa ytor, blodceller med för lite färg. En av de röda blodcellernas huvuduppgift är att transortera syre till alla celler. För att de röda blodcellerna skall kunna transportera syre krävs järn. För att blodcellen skall kunna bära järn krävs Vitamin B12. Saknas B12 kommer vi att få sämre syreförsörjning till våra celler. Det kan bland annat ge smärta, trötthet, yrsel, oro och stress.

Vector bioresonans

Med Vector har vi stora möjligheter att analysera och behandla. Det är med hjälp av Vectorn ansluten till människan och datorn som ger os möjligheterna. Kommunikationen mellan människa och instrument är den samma som i magnetröntgen och ultraljud. Frekvenstekniken ger mycket stora möjligheter.

Du läser mer om Vector på separat sida. Gå dit.

Frekvensanalys

Frekvensanalys är en snabb analys utan att skada patienten. Efter mätning får vi flertalet rapporter. Analysen används för att finna orsaker till symptom.

 • Näringsstatus på många näringsämnen så som vitamniner och mineraler. 
 • Funktionsstatus på flertalet organ. 
 • Lever, njurar, skelett, nerver, blodförsörjning, blodkärl, näringsupptag mm.
 • Vägledning för att finna orsaker till symptom. 

pH-värde

pH-värdet visar om något är surt, neutralt eller bsiskt. 
När vi använder pH-värdet som en indikator på kroppens status gär det till så att ett pH-papper väts med sliv eller urin. Vi vet att det bildas syror i kroppen vid förbränning av näringsämnen.

Denna syra behöver komma ut ur kroppen och det är en av njurarnas arbetsuppgift. Klara inte njurarna denna uppgift samlas mer och mer syra i kroppen som leder till försurning. När vi mäter detta med pH-papper i saliven bör värdet hamna strax över 7 för att vara optimalt. Är det lägre råder försurning som ger ändrade förutsättningar för cellernas funktioner. 

pH-värde i urin skall alltid vara lägre än i saliven. Det visar att njurarna klarar att leda ut syrorna ur kroppen. Dessa mätningar utförs med fördel direkt på morgonen innan vi äter eller dricker något. Att mäta under 5-10 dagar ger en god bild om pH-värde i kroppen. 

Råder försurning finns det stor risk för flertalet symptom. Vi ser ochså att personer som är sjuka oftast är kraftigt försurade. 

Jodtest

För att veta om kroppen är mättad på jod/kaliumjodid kan man genomföra ett jodmättnadstest. Nämligen att låta en 
droppe Lugols lösning smetas ut och torka på underarmen. Målet är att fläcken fortfarande ska anas efter 12 timmar. Då har kroppen god tillgång på jod.

Jod används som en del av signalsubstanser i kroppens styrsystem. Vid brist falerar styrningen från sköldkörtel till kroppens alla celler. Det är hormonet T4 som kommer att fungera sämre. Råder brist på jod kommer lätt symptom som kraftigt varierande humör, svårt att hålla vikten, kraftiga temperaturförändringar, stark trötthet och problem med sköldkörtel. Fler symptom förekommer. 

Kompleteras med att mäta temperaturen på morgonen innan man går ur sängen under en vecka.
Är temperaturen under 37.6 är sanolikheten för obalanser stor och dessa bör rättas till så sart som möjligt. 

Zinktest

Zinktest utför vi med att smaka på en zinklösning som består av en gnutta zink i rent vatten. Beroende på vad detta smakar kan vi få en indikation om det föreligger zinkbrist eller om statusen är god. 

Egen analys kan göras med en titt på naglarna. Finns det som små vita risgryn i naglarna föreligger en kraftig zinkbrist. Det rekommenderas med det starkaste att rätta till zinkbrister. 

Zink  är  ett  grundelement  och  ett  viktig  essentiellt näringsämne  för  människan.  Zink  är  ett  av  de spårämnen  som svenskarna  lider  störst  brist  på.  Den  medverkar  i  närmare  100  viktiga  kroppsfunktioner  och  är  bl.a.  en  viktig beståndsdel i kroppens produktion av vita blodkroppar och enzymer. 

Blodvärde HB

Blodvärde, Hb, brukar man kalla koncentrationen av hemoglobin i blodet. Normalt värde för en man är cirka 130–170 g/l och för en kvinna 120–150 g/l. Att mannens Hb är högre än kvinnans beror på att män har robustare kroppsbyggnad och utvecklar mer muskler än kvinnor. Proteinet hemoglobin finns i de röda blodkropparna och sköter blodets förmåga att transportera syre. Lågt blodvärde kan leda till kraftlöshet och trötthet och kallas för anemi.
Har du för lågt Hb har vi förslag på åtgärd för att rätta till ditt låga värde.

Vita blodkroppar

Att mäta vita blodkroppar eller leukocyter som de kallas, de är celler i blodet som ingår i kroppens immunförsvar. Deras uppgift är att skydda kroppen mot infektionssjukdomar. Vita blodkroppar produceras i benmärgen och återfinns i lymfknutarna, mjälten och i lungornas alveoler, samt ute i vävnaderna vid inflammatoriska tillstånd.
Typen och nivån av de olika vita blodkropparna mäts för att se om en inflammatorisk process pågår eller om immunförsvaret är nedsatt. Deras uppgift i immunförsvaret är att skydda kroppen och ta hand om bakterier, virus och andra ämnen som är främmande för vår kropp.
Förekommer det indikation finns det bra åtgärder att vidta.

Näringsbehandling

För att cellerna i kroppen skall kunna fungera behöver de förutom syre och vatten även ett stort antal näringsämnen. Näringsbehandling innebär att efter analys ge de näringsämnen som är förknippade med avvikande funktioner relaterade till näringsbrister. Celler som svultit en tid signalerar med olika symptom för att vi skall förstå att något är galet. Då gäller det att nogsamt lysna på dessa rop på hjälp och inte bedöva bort signalen. 

Ser vi till att ge cellerna den föda de ropar efter kommer de att fungera bättre och behöver då inte ropa på hjälp mer. Av alla näringsämnen är syret det viktigaste. Många celler dör på ett par minuter utan syre. Därefter kommer vatten som även det mycket viktigt. Sedan har vi alla de andra näringsämnerna som ger oss möjlighet till alla fantastiska funktioner i kroppen. 

För själen

När känslorna svämmar över är det lätt att tappa kontrollen. Orsaken kan vara alla möjliga och omöjliga.
upprepas samma känsla gång på gång är det antagligen ett känslominne som sitter i kroppen och triggas. Det ger en helt naturlig reaktion för att skydda oss. Sund men altför arbetsam.
Med TFT-behandling finns möjlighet att neutralisera känslominnen. När det sker kan dessa inte aktiveras längre och känslorna kommer inte att upprepas eller vara betydligt mindre.