Bilder från blodanalys i mikroskop

Blodanalys gör vi för att finna obalanser i kroppen:
Flera obalanser är alltid med när vi har arbetsamma symptom i kroppen. Genom att rätta till dessa obalanser har vi stor möjlighet att förebygga symptom och att få en lindring av arbetsamma symptom som redan visar sig.

Dessa bilder är från metoden DBA eller som det heter på svenska, Torrblodanalys. En droppe blod från fingret får koagulera till det är helt tort, på ett objektglas. Glaset placeras i mikroskopet och bestraktas.

Ett objektglas med bloddroppar ligger för analys i mikroskopet.

Oxidativ stress. Bilden är alldeles trasig och det finns inte något att tolka mer än just att det är trasigt. Detta tolkas att det förekommer stor påverkan av fria radikaler.

Megaloblaster. Här är det en högre förstoring så att de röda blodkropparna är synliga. Den avvikelse som går att se här är att några av de röda är betydligt större än de övriga. Det är en funktionsbrist i produktionen av de röda cellerna.

Kalciumläckage. Vid för lågt pH-värde i kroppen läcker celler ut kalcium till blodet för att höja pH. Det ger den karakteristiska stjärnan när blodet koagulerar.

Urinsyrakristaller. När njurarna är uttröttade och inte klarar att rena ut all urinsyra ur blodet kan kristaller bildas. Det visar att det råder stark försurning. Dessa kan sätta sig i leder och skapa smärta. Ofta sitter de i tå- och fingerleder.

Upplöst fibrinnätverk.  Här är det brister i krackeleringen. Det tolkas som brister i proteinfunktioner.

Immunförsvarsreaktion. De vita kantiga områden som finns med på bilden visar att det förekommer en reaktion i immunförsvaret. Något stör kroppens vävnad. Det kan vara en stor eller liten reaktion som pågår.