Symptom och problem i kroppen

Det finns många besvärliga symptom. Det är inte säkert att de är svåra att komma till rätta med. Somligt är enkelt att påverka till det posetiva annat tar lite längre tid att rätta till. 

Har du någon symptom du vill rätta till är du välkommen att ta kontakt med mig så tittar vi på förutsättningarna att förbätra sittuationen. 

Erfarenheter kontra vetenskapliga studier

Den absolut hetaste trenden inom hälsa är att dela erfarenheter med varandra. Detta är framtiden och kommer att konkurrera ut så kallade "vetenskapliga studier".

​Så kallade vetenskapliga studier som sker i omänskliga sterila och enfaldiga miljöer kommer att försvinna mer och mer, utom kanske när det gäller allvarliga epidemier. Osäkert om de har någon relevans där? Det är teoretiska experiment som bygger på antaganden baserad på en fiktiv miljö, dvs den "vetenskapliga". Denna så kallade forskning och vetenskap gäller inte i en fri naturlig miljö med naturliga betingelser. Man skalar bort alla kompensatoriska effekter som förekommer i den naturliga miljön och observerar endst det enskilda avskalade fenomenet. 

Erfarenhetsbaserade berättelser av verkliga människor, i verkliga miljöer, med verkliga personliga erfarenheter. All medicinsk framtid ligger hos den enskilda människan som lär sig allt mer att bota sig själv. Det är vägen och möjligheten för att uppleva mer och bättre hälsa för den enskilda människan.

Den egna erfarenheten är det absolut mest värdefulla informationen. Att kombiner det med att utöka sin egen kunskap om kroppens funktioner ger oanade möjligheter. Det är dessutom rellativt enkelt för alla som är intresserade och läskunniga. All information som tidigare krävde högskolestudier finns idag i alla datorer, det är bara att läsa och agera. 

Gallsten

Gallstenar är kollesterolklumpar som bildas i gallgångarna i levern. Det är en naturlig skyddsfunktion som levern tar till hjälp för att skydda kroppen mot belastningar. Med mycket gallstenar i gallgångarna i levern anses det att levens förmågor minkskar. En förutsettning för att vara symptomfri är en stark och väl fungerande lever. 

Vid mycket gallsten kan dessa gå över till gallblåsan och kommer att lagras där. Vid mycket gallsten i gallblåsan finns risk att det blir stopp i gången vid tömning av galla. Blir det stopp gör det ont eller mycket ont. Det kommer oftast vid konsumtion av mat som vill ha galla. Gallblåsan oppereras bort ibland för att lösa smärtproblemet. Problemet med gallstenarna i leverns gallgångar löses inte med den operationen. 

För att bli av med de gallstenar som stör på ena eller andra viset finns det flera naturliga vägar att gå tillväga. Ingen av dessa kräver operation eller ger negativa biverkningar. 

Mat som behöver galla för att kunna hanteras korrekt i tarmen kan vara följande: 
Stenfrukter, Ägg, Svamp, Rå lök och morot, Hårt stekt eller grillat, Gurka, Apelsiner, Mat med hög glutenhalt. Garvsyran i kaffe. Allt som är fett och stabbigt så som kakor, tårtor, julbord. Kolesterolrik mat. Smärtstillande läkemdel som baseras på kodein. 

Kolesterol

Kolesterol är ett fett som bär reparationsmaterial från lever till skadade områden i kroppen. De benämningar som nämns är HDL LDL VLDL. Dessa beskriver densiteten på kolesterolet. Levern produserar fluffigt lågensitets kolesterol (HDL) som efter färd i kroppen förbrukats till viss del. Det minskar i storlek och blir mer och mer kompakt (LDL). När det kommer tillbaka till levern återvinns det för att på nytt användas för reparatinsarbete. 

Orsaken till högt kollesterol i blodet är att det råder inflamation i kroppen. Det är då sunt att levern produserar kolesterol för att kunna transportera reparationsmaterial. För att minska kolesterolet bör inflamationen behandlas för att läkas. Efterhand som inflamationen avtar kommer kolesterolet att minska. 

Vi påverkar inte kolesterolet direkt genom att utesluta fett i maten, tvert om. Det hindrar kroppens läkande förmåga. Det som driver på orsakerna till höga kolesterolvärden är snabba kolhydrater i kosten. Den som år efter år konsumerar för mycket snabba kolhydrater får antagligen problem med både hjärta och blodkärl. 

Vid långvariga inflamationer med högt kolesterol under lång tid fins risk att det bildas plack i blodkärlen. Då är det ännu mer viktigt att få bukt med orsakerna till inflamationen. Att minska på kolesterolet är lika smart som att låsa in brandbilarna när det brinner. 

Obotliga sjukdomar och tillstånd

Obotlig vad är det? Att ingen just nu har kunnat löst ett problem innebär det att det är obotligt? Nej så är det naturligtvis inte. 
När någon påstår att det inte går att göra mer, så är det utifrån den personens perspektiv, erfarenheter och kunskap. Därmed inte sagt att det inte finns fler möjligheter och kanske en lösning. 

Vi vet ju att frågar vi flera personer kan vi få totalt olika svar. Det gäller naturligtvis även det vi kallar symptom och sjukdom. Jag vill kalla det tillstånd, för går det att påverka, som det oftast gör så är det mer att likan vid ett tillstånd. Ett tillstånd råder utifrån rådande omständigheter, förändrar vi omständigheterna och får ett annat tillstånd så går det alltså att förändra. 

En person kan ha ett mycket besvärligt tillstånd och har till synes provat allt som kommits på. Läkare har förklarat sin åsikt, så även alla bekanta. Ett utryck som jag ofta möter är att "Jag har provat allt och inget fungerar". Jag brukar nyansera med att "Av det du hitills provat har kanske inget fungerat". Det finns oftast ytterligar möjligheter som inte provats. 

Har du symptom du vill bli av med?

Har du något som stör dig i kroppen? Välkommen att höra av dig så skall vi se på förutsettningarna för en förbättring. Vår erfarenhet är att det alltid går att förbättra och ofta lindra till 100%.