När själen är lugn är du lugn

Vi erbjuder två metoder för att lugna själen. Var och en är de fantstiskt effektiva och tillsammans kommer vi mycket långt med att lugna en orolig själ. 

Att helt bli av med arbetsamma känslor är möjligt.
En arbetsam händelse i livet skapar en obalans som sätter sig kvar i kroppen. Kalls för känslominne, cellminne eller något annat. Hur den visar sig sedan kan vara mycket olika från person till person. Ibland kommer reaktioner direkt. Det kan vara rädsla eller sorg. Det kan ge ångest eller ett överdrivet kontrollbehov. Det kan ge vilken reaktion som helst. För andra kommer inte besvären fören långt senare, ibland många år senare. Kanske i samband med att andra stressmoment bygger upp mer spänning i kroppen. Det är lika här, vi vet inte innan vilken skepnad det visar sig i.

Med TFT får du hjälp med

TFT erbjuder en pedagogisk metod för balansering av psykologiska problem. Behandlingen påminner om en kombination av det bästa från KBT och Kinesiologi. 

Detta ger oss möjligheten att helt avlägsna de arbetsamma känsloreaktioner som kommer av alla former av utsatthet. Det kan till exempel vara av något trauma, dödsfall, övergrepp, olycka eller mobbning. Jag själv avgör om det är arbetsamt eller inte. Vad andra tycker är helt ointressant. Känner jag så gör jag det. 

Några av de symtom som kan komma därav är panikreaktioner, oro, depression, posttraumatisk stress, beroende, ätstörningar, prestationsstress, självskada, rädsla, sorg, kontroll och ångest.

Hur det är just för dig är det endast du som vet. Det är du som är experten på din situation och dina känslor. Ingen annan kan veta. Det är endast du som vet vad du vill slippa. När du vill bli av med det som trycker, styr eller hindrar dig i din vardag kan du få hjälp. TFT är metoden som ger dig möjligheten att släppa taget om känslor du inte vill ha kvar.

Behandling går till så att du sitter i en stol tillbakalutad. Två arbeten behövs för att det skall fungera. Mitt jobb som terapeut är att lyssna på din beskrivning av känslan och att behandla. Ditt jobb är att känna efter på känslan och beskriva den. Alla omständigheter runt känslan och dess ursprung är inte viktigt och behöver ingen fördjupning. Syftet är att avlägsna den besvärande känslan. 

Antal behandlingar kan variera stort. Räkan med att du behöver fem tillfällen. Beroende på vad vi fokuserar på går det olika fort. Pratar vi mest så tar det längre tid att få en förändring. Behandlar vi mer går det antagligen fortare. 

Tankefältterapi, Thought Field Therapy (TFT), är en smärtfri och snabb metod för att lösa emotionella problem. TFT-metodiken har i USA använts kliniskt sedan början av 1990 och den ger inga biverkningar.

När det är attityd som stör mig

Ibland kan orsaken till det arbetsamma vara en missuppfattning och då kan det vara nödvändigt att reda ut dessa. Ibland tycker vi att andra skall göra si eller så för jag tycker det själv. Så kan jag reagera på detta förfarande hos de andra. 

Det kan behöva redas ut vad jag skall styra och fördjupa mig i eller backa ifrån. 

Är det på det viset kan en annan metod var mer framgångsrik. Att gå igenom vem som skall vara var och styra vad. Vad är egentligen ditt och mitt? Det brukar gå mycket bra att reda ut dessa missförstånd och då få ett mycket lugnare liv. 

Vi följer en metod och får på det viset ett verktyg attanvända. Det verktyget går bra att använda vid alla frustrationer. Allt för att reda ut och göra det enklare för mig själv. 

Beroende på hur mycket du gör själv eller vill ha hjälp att reda ut kan denna metod ta mellan 1-5 timmar. Bäst är att fördela på lika många besök på mottagningen. 

Du ser all priser i bokningen.