Näring för kroppen

Cellens funktioner

Det finns många åsikter om vad som är bäst för kroppen. Vetanskapen har konstaterat att våra celler behöver näring för att fungera. Så varför tillföra annat än näring, ren näring.
Enkalst är det genom att äte bra och ren mat med så lite kemikalier i som möjligt. Men tyvärr är det inte så enkelt längre med all prosessad mat vi har i affärerna idag.

Den här bilden visar en starkt förenklad bild av vad som försegår i kroppens celler. Det är komplicerat men en sak r mycket enkelt. I bilden ser vi att det sker förvandling från det ena till det andra. Det som förbrukas vid dessa steg finns i de små blåa rutorna. Näring som vitaminer, mineraler, fettsyror osv. Det är det kroppen vill ha för att fungera.
(Du får en PDF-fil när du klickar på bilden)

Förstärkning när det behövs

När kroppen reagerar med en syptom behöver den hjälp. Bedövar du ropet på hjälp kan det gå illa. Hjälper du dina celler med det som saknas kan du lösa problemet.

Vid en hälsoanalys tar vi reda på vad som kan vara bäst för dig utifrån dina symptom. Vi tar alltid med alla symptom för att allt i kroppen hör ihop. Många gånger är det lättare att förstå vad som är i obalans när det finns flera symptom.

Hör av dig om det är något näringsämne du vill ha.
Eller kanske något annat från den naturliga sidan.
 

Några exempel

C-vitamin. Är helt avgörande för all vävnad i kroppen. Såväl hud som blodkärl behöver gott om C-vitamin. Vi vet genom modern forskning att brister på C-vitamin ger funktionsstörningar i såväl hud som blodkärl. När dessa brister pågår under längre tider får vi allvarliga symptom som kan vara livshotande. Lösningen på C-vitaminrelaterade brissymptom justeras enklast med höga doser C-vitamin.

Magnesium. Mg är en mineral som ingår i över 300 funktioner i kroppen. Vid analys finner vi ofta att personer har magnesiumrelaterade bristsymptom. En tydlig sådan är sendrag eller kramper. I 80% av fallen är dessa symptom relaterade till brist på just Mg. Erfarenheten visar att dessa symptom upphör vid intag av adekvat dos av Mg.

Jod. För att sköldkörtel skall kunna komunicera med alla celler i kroppen anväds ett hormon som heter T4. 4:an betyder att det är fyra jod-atomer i hormonet. Saknas jod i kroppen kan inte det hormonet tillverkas och då brister det i komunikationen i kroppens styrsystem. Det ger ofta allvarliga funktionsstörningar. Några av de symptom som kan upplevas är låg temperatur, svårt med vikten, orolig mage och humörsvängningar.