Vector Bioresonans

Bioresonans är att kommunicera med kroppen med hjälp av ett mätinstrument. Beroende på instrument kan olika mål nås. Det är även möjligt att behandla med hjälp av Vector. 

Det är en metod med stora möjligheter. Det går förhållandevis fort och analysen ger besked direkt. Bilder och markörer visar vägen. Belastade organ visar sig på skärmen och det ger möjlighet att finna orsaker till kännbara symptom. Då är det också lättare att stötta kroppens läkande funktioner för en förbättring.

Möjligheter med Vector bioresonans

Analys och behandling, det är fördelarna med Vector.

 • Komplex analys av alla organ och system i kroppen.
 • Det kardiovaskulära systemet, hjärta och blodkärl. Även blodet. 
 • Mag-tarmkanalen, matsmältningssystemet.
 • Genitala delar och urinvägar. Reproduktionsorgan. 
 • Rörelseapparatens delar, kotor och diskar. Leder, senor och muskler
 • Hormonproducerande körtlar.
 • Bronker & andningssystem.
 • Hud, naglar och hår
 • Nervsystemet med receptorer, hörsel, balans och syn.
 • Utsöndringsorgan, lever, njurar och lymfsystem.
 • Infektion i organ och system - virus, bakterier, svampar, protozoer, maskar, mm.
 • Kromosomal diagnos. RNA & DNA.
 • Akupunkturpunkter.
 • Idrottsskador.
 • Och mycket mer.


Att balansera celler till rätt funktion krävrer ren närig för cellens energiproduktion. För att snabbare få rätt funktion använder vi Vector bioresonans. Vector är ett känsligt mätinstrument som använs för att finna obalanser och nedsatt funktion i cellerna i kroppen. Vi kan stärka funktioner med frekvensbehandling. 
Vi har även möjlighet att neutralisera belastningar i form av mikroorganismer.

Finna orsaker med Vector

Det är inte alltid att orsaken sitter där det känns. Med Vector har vi möjligheten att söka vidare i kroppens funktioner och organ för att finna de belastningar som behöver avlägsnas för att ge möjlighet för permanent förbättring skall kunna ske.

Så går det till

Behandlingen går till så att patienten sitter i en stol eller ligger på en brits. Vi går igenom och väljer tillsammans de organ och funktioner som kan vara del i de symptom som finns. Vector skannar dessa organ och markerar var belastning finns.

Fördjupande analys visar tydligare vad belastningen kan bestå i. Utifrån analysresultat kommer terapeuten och patienten fram till vad som kan vara den bästa vägen för att komma tillrätta med besvären.

En del av lösningen kan vara att förändra kostvanor för att underlätta för kroppens celler att fungera. Det kan vara så enkelt som att dricka mer vatten och ta extra av just de vitaminer och mineraler som saknas. Alternativet kan vara att behandla med Vector en eller upprepade gånger under några månader.

Möjligheterna är många och du får alltid en väl anpassad behandling utifrån dina behov och dina önskemål.

Exempel på analys

Ryggkotor med nervutskott
Ryggkotor med nervutskott
Hjärta och blodkärl
Hjärta och blodkärl
Nackkotor
Nackkotor
Lever med gallblåsa
Lever med gallblåsa
Tänder
Tänder
Nerver och nervsystem
Nerver och nervsystem