Zapper för hemmabehandling

Zapper är en liten dosa för frekvensbehandling hemma. Alla kan använda den för att, som Dr Hulda Clark säger städa bland alla fripassagerare i kroppen.

Det handlar alltså om att förgöra mickroorganismer som stör funktioner i kroppen. Dessa kan vara så störande att det leder till arbetsamma symptom och sjukdomar. En av flera som beskriver dessa samband är den svenska läkaren Erik Enby.

Behandling går till så att man tar en kopparstav i vardera handen. Startar zappern och behandlar sig i 7 minuter. En paus på 21 minuter sedan 7 minuters behandling igen. Upprepas ytterligare en gång  så det blir tre behandlingar efter varandra. Detta kan upprepas under dagen och flera gånger i veckan.

Vid köp av zapper

När du köper din zapper får du med skriftliga instruktioner på flera sidor som beskriver hur du kan använda din zapper. Det finns flera alternativ att behadla sig med.

Du kan ta en generell behandling för att det är bra att städa. Du kan behandla direkt på ett besvär relaterat till virus eller bakterier. Erfarenheten visar att symptom kan vända och gå tillbaka vid behandling. Du kan inte skada dig med en zapper om du använder den på rätt sett. Följ bara instruktionerna som följer med vid leverans.

Pris: 1400:-

Beställning:

Du kan göra din bestälning av zapper direkt i TFT-hälsans web-butik.