• Hälsokontroll

Hälsokontroll, så går det till

Vi tittar på och fördjupar oss i följande:

 • hur mår du just nu
 • är det något du vill förbättra
 • hur är det med funktioner och organ i kroppen
 • hur det är med näringsbalans, vitaminer och mineraler
 • har du frågor om din hälsa
 • har du frågor om kosten du äter

Syftet med en hälsoanalys är först och främst se vad du vill förbättra. Alla symptom beaktas och vägs samman. Att komplettera med blodanalyser och övriga analyser hjälper till i sökandet av orsaker till arbetsamma symptom. Sedan sätter vi samman det som kan hjälpa dig.

Stor hälsokontroll. 120 min

Pris:1350:- ink moms

 1. Blodanalys i mikroskop. En droppe blod från fingret. Vi tittar tillsammans och jag förklarar vad som är bra och kanske mindre bra.
 2. Frekvensanalys för att se näringsstatus, vitaminer och mineraler. Även information om flertalet organ och funktioner i kroppen.
 3. Test för zinkstatus.
 4. Test för jodstatus.
 5. Test för pH-värde i saliv.
 6. Blodvärde, HB.
 7. Blodtryck om det behövs.
 8. Vector Bioresonans. Fördjupande analys på organ och funktioner. Vi söker belastningar och förklaringar till symptom. Bland annat mikroorganismer som stör funktioner i kroppen. Det kan vara bakterier, virus, svamp med flera.

Mindre hälsokontroll. 60 min

Pris:780:- ink moms

 1. Blodanalys i mikroskop. En droppe blod från fingret. Vi tittar tillsammans och jag förklarar vad som är bra och kanske mindre bra.
 2. Frekvensanalys för att se näringsstatus, vitaminer och mineraler. Även information om flertalet organ och funktioner i kroppen.
 3. Test för zinkstatus.
 4. Test för jodstatus.
 5. Test för pH-värde i saliv.

Tid: 120 min. Pris 1350:- 
Analys för att söka obalanser och orsaker till eventuella symptom. Vi ser helt enkelt mer under två timmar analys. Det ger mer utrymme att finna både orsaker och se var förbättring kan göras. Vi hinner prata mer om dina besvär och dina möjligheter. 
Du får alltid skriftlig information från analysen. 

Tid 60 min. Pris 780:-
Analys för att söka obalanser och orsaker till dina symptom. Även möjligheter till förbättring kommer att fastställas. 
Du får alltid skriftlig information från analysen. 

 

Förberedelser inför en hälsokontroll

Det är viktigt att du inte äter något på två timmar inför din hälsokontroll. Inget tuggummi, snus eller tobak. Vatten går bra att dricka. 

Frågeformulär att fylla i inför en analys

Inför din analys behöver du fylla i ett formulär med frågor. Du går till sidan med frågorna via nedanstående länk. Du kommer till en ny hemsida. Där registrerar du dig först sedan loggar du in och svarar på frågorna. Vi tittar på svaren och beräkningarna av svaren när du kommer. 
Kommer du på en uppföljande analys fyller du i frågorna igen. Då kan vi se vad som förändrats mellan besöken. 

Återbesök och fortsättning efter hälsokontroll

Det finns flera alternativ efter en hälsokontroll, beroende på vad vi finner vid hälsokontrollen och vad du vill med din hälsa. Här ser du några alternativ på fortsättningsarbete för att förbättra din hälsa. Hur det blir för respektive person är individuellt.

Mycket allvarliga symptom

Har du mycket allvarliga symptom?
Då är du välkommen. Även om du har många olika symptom är du välkommen. 
Är du en helt hopplös patient enligt vissa, då är du absolut välkommen. 
Vi ser på vad dina besvär är enligt din beskrivning och vad hälsoanalysen visar.
Min erfarenhet säger mig att, det finns alltid möjligheter till förbättring. Finns vilja och engagemanget att förbättra, då finns det möjligheter. 
Arbetsperiod är troligtvis längre än 6 månader. Det beror på utgångsläge, aktiviteter och vilket mål du har.


 

Hälsokontroll visar ok

När hälsokontrollen bekräftar att du mår bra precis som du själv upplever. 
Det föranleder inte till annat än att du fortsätter att ta hand om dig på ett bra sett. Kanske vi finner något som du kan ta med dig, som gör att du kan toppa din hälsa eller någat dukan kanske kan förebygga. 

 

Besvärande symptom

Har du besvärande symptom och vill ha en förbättring.
Då ser vi på förutsättningarna utifrån din beskrivning och de analyser vi gör. Du kommer att få förslag till åtgärder som kan hjälpa dig. Det är kanske flera aktiviteter som kan hjälpa dig och dessa kan oftast utföras parallellt om kraft och vilja finns. Annars får du göra en sak i taget, det går oftast bra det med. Det förslag du kan få är näringstillskott, kostjusteringar, upprepade behandlingar med bioresonans och en del annat. Du kommer på återbesök för hälsokontroller för att justera behandling efterhand och att verifiera att behandling ger önskat resultat. 
Behandlingsperiod är ofta 3-6 månader ibland längre. Det beror på utgångsläge, aktiviteter och vilket mål du har.
 

Näringsbrister

Finner vi näringsbrister vid analys som verifieras med de symptom du upplever.
Då kommer du att få rekommendationer hur du kan arbeta med att rätta till brister. Det kan innebära kostjusteringar. Det kan vara kosttillägg under några månader för att fylla förråden i kroppen. Det är alltid bra med uppföljande hälsokontroll för att verifiera att du får önskat resultat. Arbetsperiod kan vara 3-6 månader.

Uppföljande hälsokontroller och behandlingar

Under en behandlingsperiod är det mycket bra med uppföljning för att se vad som sker i kroppen. Vad känner du själv blir bättre, vilka förbättringar kan vi mäta och hur går vi vidare? Ibland är det stagnation i förbättringsarbetet då behövs en kursändring för att få upp farten igen. Analyser ger möjligheter att se alternativa vägar. 

 • Hälsoanalys med blodanalys, frekvensanalys mm. 
 • Förbättringsarbete med förstärkning av kroppens funktioner, kost och näringstillskott.   
 • Uppföljande analyser, justering av näringsbehandling. Kanske ytterligare aktiviteter. 

Vid start av ett förbättringsarbete vill jag träffa dig igen efter en månad för att se hur det går. Därefter är det bra att komma en gång i månaden , men inget krav. Det beror lite på din situation och hur noggrann du vill vara. Varannan månad eller kanske mer sällan kan fungera det med. Har du näringsbrister behöver du ta tillskott mellan uppföljande hälsokontroller. Det är ju också fråga om vad du vill, hur mycket du vill göra och vilken fart du vill ha på förbättring. Vi finner ut vad som fungerar för dig.

Vill du fråga om något är du välkommen

Du kan fylla i kontaktformuläret eller ringa. Det går bra att skriv ett vanligt mail också.