• Välkommen

TFT-Hälsans nya riktning

Från mottagning till försäljning och utbildning

TFT-Hälsan byter inriktning. 
Vi övergår till försäljning, utbildning och support av mätinstrument för terapeuter. 
Vi tackar för förtroendet från alla klienter under alla år vi har haft mottagning i Västerås. 

Med vänlig hälsning Ola Hedlund

Arbetsområden från och med nu

FREKVENSINSTRUMENT
Den nya inriktningen är att erbjuda Oberon till terapeuter. Till det kommer support och utbildning för att terapeuterna skall ha bästa möjlighet att hjälpa sina klienter. 
Med frekvensbehandling har vi stor möjlighet att hjälpa kroppen att läka sig. Det tillsammans med extra näring ger mycket gynnsamma förutsättningar.