• Oberon Bioresonans

Oberon Bioresonans

Bioresonans är att kommunicera med kroppen med hjälp av ett mätinstrument. Beroende på instrument kan olika mål nås. Med instrumentet Oberon finns möjligheter att både analysera och behandla.

Det går förhållandevis fort och analyser ger besked direkt. Bilder och markörer visar vägen. Belastade organ visar sig på skärmen och det ger möjlighet att finna orsaker till kännbara symptom. Då är det också lättare att stötta kroppens läkande funktioner för en förbättring.

Möjligheter med Oberon bioresonans

Analys och behandling, det är fördelarna med Oberon.

 • Komplex analys av alla organ och system i kroppen.
 • Det kardiovaskulära systemet, hjärta och blodkärl. Även blodet. 
 • Mag-tarmkanalen, matsmältningssystemet.
 • Genitala delar och urinvägar. Reproduktionsorgan. 
 • Rörelseapparatens delar, kotor och diskar. Leder, senor och muskler
 • Hormonproducerande körtlar.
 • Bronker & andningssystem.
 • Lymfsystemets olika delar 
 • Hud, naglar och hår
 • Nervsystemet med receptorer, hörsel, balans och syn.
 • Utsöndringsorgan, lever, njurar och lymfsystem.
 • Infektion i organ och system - virus, bakterier, svampar, protozoer, maskar, mm.
 • Kromosomal diagnos. RNA & DNA.
 • Akupunkturpunkter.
 • Idrottsskador.
 • Och mycket mer.


Att balansera celler till rätt funktion kräver ren närig för cellens energiproduktion. För att snabbare få rätt funktion använder vi Oberon bioresonans. Oberon är ett känsligt mätinstrument som används för att finna obalanser och nedsatt funktion i cellerna i kroppen. Vi kan stärka funktioner med frekvensbehandling.
Vi har även möjlighet att neutralisera belastningar i form av mikroorganismer.

Finna orsaker med Oberon

Det är inte alltid att orsaken sitter där det känns. Med Oberon har vi möjligheten att söka vidare i kroppens funktioner och organ för att finna de belastningar som behöver avlägsnas för att ge möjlighet för permanent förbättring skall kunna ske.

Så går det till

Behandlingen går till så att patienten sitter i en stol eller ligger på en brits. Oberon skannar valda organ och markerar var belastning finns.

Fördjupande analys visar tydligare vad belastningen kan bestå i. Utifrån analysresultat kommer terapeuten och patienten fram till vad som kan vara den bästa vägen för att komma tillrätta med besvären.

En del av lösningen kan vara att förändra kostvanor för att underlätta för kroppens celler att fungera. Det kan vara så enkelt som att dricka mer vatten och ta extra av just de vitaminer och mineraler som saknas. En fördel kan vara att behandla med Oberon en eller upprepade gånger under några månader.

Exempel på analys

Ryggkotor med nervutskott
Ryggkotor med nervutskott
Hjärta och blodkärl
Hjärta och blodkärl
Nackkotor
Nackkotor
Lever med gallblåsa
Lever med gallblåsa
Tänder
Tänder
Nerver och nervsystem
Nerver och nervsystem